Yapılandırılmış Veri Nedir?

veri analiz şeması

Yapılandırılmış veri analiz edilmeye hazır hale yani veri setlerine dönüştürülmüş veridir, veri bilimi için. Ve fakat İlişkisel veri tabanlarında birbirleri ile ilişkili tabloların içerisinde tutulan veri de veri tabanı üzerinde çalışan iş sistemi için yapılandırılmış bir veridir. Ya da raporlama ya da veri analizi için veri ambarlarına bu işlere uygun bir veri saklama da aslında yapılandırılmış veri örneğidir.

Yani demek istediğim Yapılandırılmış veri kavramı farklı yerlerde farklı anlamlar alabilir. Fakat bu farklı anlamlar temelde, verinin bir işin yapılabilmesi için şekilsel ve anlamsal olarak işlenmesi ile ortaya çıkan veriyi betimlerler. Bu şekilsel ve anlamsal işleme için en çok kullanılan bir kaç yöntem aşağıdaki gibidir.

 • Filtreleme
 • Temizleme
 • Birleştirme
 • Tekilleştirme
 • Bölme/Parçalama
 • Karşılaştırma
 • Eksik verilerin temizlenmesi
 • Aykırı değerlerin temizlenmesi

 

Veri madenciliği için yapılandırılmış veri örneği :

Veri Madenciliği - Regresyon analizi için yapılandırılmış veri örneği
Veri Madenciliği – Regresyon analizi için yapılandırılmış veri örneği

 

Başka bir veri madenciliği veriset örneği:

 

Veri Madenciliği-Sınıflandırma analizi için yapılandırılmış veri örneği
Veri Madenciliği-Sınıflandırma analizi için yapılandırılmış veri örneği

 

Günümüz veri işleme işleri

 • Verinin toplanması
 • Verinin yapılandırılması
 • Verinin analiz edilmesi

süreçlerini içerir. Bu süreçlerin veri toplanması işi Veri Mühendislerinin, Verinin analiz edilmesi Veri Bilimcilerin görevidir. Fakat verinin yapılandırılması işi, hem Veri Mühendisinin hem de Veri Bilimcinin dahil olması gereken kompleks bir süreçtir.

veri analiz şeması

Bu kompleks süreç veri analizinin ne kadar başarılı olacağını da belirler. Veri ne kadar iyi yapılandırılır ise o kadar başarılı sonuçlar alınabilir.

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.