Veri Bilimcilerinin Demografik Yapısı ve İş Dünyasına Dair Keşifleyici Bilgiler

veri bilimi araştırması 2020

Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde uyguladığımız kapsamlı Veri Bilimi anketinin sonuçlarını Data Science Earth web sitemizden sizlerle paylaşmıştık. Dinamik dashboard üzerinde sunduğumuz bu keşifleyici içerikleri biraz daha detaylandırıp anlaşılabilirliği arttırmak adına bir yazı serisi hazırladık. Birbirini tamamlayan yazılar halinde önümüzdeki haftalarda devam edecek bu yazı serimizin ana başlıkları şu şekilde olacaktır;

Veri Bilimcilerin demografik yapısı ve iş dünyasına dair bilgiler

Veri Bilimcileri en çok hangi araçları, ne amaçlarla kullanıyorlar?

Bir Veri Bilimcisi çalışma ve öğrenmeye gün içerisinde ne kadar vakit ayırıyor?

Veri Bilimciler mevcut durumlarından memnunlar mı ve gelecek için ne planlıyorlar?

Bu yazımızda ilk başlığımız ele alarak, Veri Bilimcilerin demografik yapısı ve iş dünyasına dair elde ettiğimiz sonuçları beraber inceleyeceğiz.

 

Ankete Katılım Sağlayan Ülkeler

Anketi Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 farklı dilde yayınlamıştık. Bu doğrultuda dünya çapında birçok ülkeden katılım sağlandı. Katılım oranlarına baktığımızda en fazla katılımın %78,1 ile Türkiye’den geldiğini söylemeliyiz. Bunu %2,5 ile Hindistan, %2,2 ile Amerika gibi ülkeler takip ediyor. Son zamanlarda Hindistan’ın teknolojiyi oldukça yakından takip etmesi ve yetişkin eğitimli nüfusu ile Veri Bilimi alanında global pazara yeni çözümler sunuyor olmasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika başta olmak üzere yaklaşık 40 farklı ülkeden ankete katılım sağlandı.

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları

 

Ankete katılım sağlayan insanların %26’sının Kadın, %74’ünün de Erkek olduğunu görüyoruz. Genel kapsamda anketimize katılım sağlayanların yaş ortalaması 30 yaş olarak görünmektedir. Burada demografik açıdan bir diğer kırılım olarak yaş gruplarını nesiller olarak da ayırmaya çalıştık. X Kuşağında ankete katılım sağlayanların %24’ü Kadın %76’sı Erkek ve yaş ortalaması 45, Y Kuşağının %24’ü Kadın %76’sı Erkek ve yaş ortalaması 31, Z Kuşağının ise %32’sinin Kadın %68’inin Erkek ve yaş ortalamasının da 22 olduğunu gözlemlemekteyiz. Buradan çıkardığımız önemli bir nokta, nesiller ilerledikçe Veri Bilimi ekosistemindeki Kadın sayısının artış gösterdiğini ve yakın gelecekte Veri Bilimi sektörüne kadınların katılım oranının artacağına işaret ediyor. Likit insan kavramının sıklıkla konuşulduğu bugünlerde, yeni nesilde bu rakamları gözlemlemenin bizleri çok mutlu ettiğini ifade etmek isteriz.

 

Katılımcıların Eğitim Seviyeleri

Eğitim seviyesi açısından ankete katılım sağlayan kişilerin %51’i Üniversite, %31’i Master, %10’u Lise şeklinde yukarıdan aşağıya doğru liste devam ediyor. Buradan şunu anlamalıyız ki veri bilimi ile ilgilenen kişilerin yarısı lisans eğitimi, %31 gibi yüksek bir düzeyde insanın da lisansın üzerine master yaptığını görüyoruz. Yani aslına bakılacak olursa veri bilimi ile ilgileniyorsanız kendinize katabileceğiniz kadar şey katmalısınız. Ve bunun üzerine master yaparak da yapılacak olan tez çalışmaları ile kendimize değer katmalı ve bir şeyler üretiyor olmalıyız. 

Katılımcıların Çalıştıkları Kurum Tipleri

Sonraki aşamada veri bilimi ile ilgilenen insanlar hangi kurumlarda çalışıyor kısmını incelemek istedik. Veri bilimi alanında çalışan kişilerin %46’sı özel yerel şirketlerde çalışmakta olduğunu görüyoruz. Bunun devamında %25’i özel ulusal, %14’ü ise kamu alanında çalışmaktadırlar. Büyük çoğunluk bu tarz kurumlarda çalışırken %2’lik bir kısmın da işsiz olduğunu görmekteyiz. Aslında genel kapsamdaki işsizlik oranlarına bakıldığında veri bilimi alanındaki kişilerin çok daha az işsiz kaldığını görmekteyiz. Şöyle ki yıllardır var olmakta olan veri biliminin yakın zamanda gündemde oldukça fazla yer almasıyla birlikte, veri bilimi alanında çalışacak kişilerin hacminin de artacağı öngörülmektedir. 

 

Katılımcıların Lisans Bölümleri

Veri Billimcilerin mezun olduğu alanlara baktığımızda aslında yüksek çoğunluğun bilgisayar, yazılım mühendisliği gibi alanlarda olmasını beklerken değerler birbirine yakın olarak dağılmış durumda. Aslında bilgisayar/ yazılım mühendisleri yine listenin başını çekiyor fakat %21 gibi bir değerle yer almakta. Bunu takip eden %19 ile istatistik bölümünün yer aldığını görüyoruz. Devamında ise %11 ile endüstri, yönetim mühendisliği, %10 ile elektrik elektronik mühendisliği, alt sıralarda yer alan ekonomi, ekonometri bölümlerini de görmekteyiz. Şöyle ki oldukça kapsamlı olan bu anket ile şunu görmekteyiz, veri bilimi günümüzde artık o kadar popüler hale gelmiştir ki, okunan bölüm ne olursa olsun birçok kişi veri bilimine hayatında yer veriyor. Bu yüzden de lisans bölümleri dağılımına baktığımızda değerleri hep birbirine yakın görmekteyiz. 

 

Katılımcıların Deneyim Seviyeleri

Veri Billimcilerin çalıştıkları şirketlerdeki pozisyonlarına baktığımızda güncel sonuçlara göre, %25 ile alanında uzman kişilerin çalıştığını, %20 yeni mezun, %20 ise stajyer pozisyonunda kişilerin çalışmakta olduğunu görüyoruz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Veri ile ilgili çalışan bölümlerde oldukça dinamik bir yapı mevcuttur. Çünkü %40 gibi büyük bir oranda bu alandaki henüz tecrübe edinmemiş, yeni mezun, stajyer gibi poziyonlara ağırlık verirken aynı zamanda %25 lik bir uzman kadronun da yer aldığını görüyoruz. Yönetimsel açıdan profesyonel bir yönetim ile bu dinamik kadroyu buluşturduğumuzda ortaya çıkabilecek enfes projeleri ve çalışmaları hayal etmek, çok da zor olmasa gerek. 

Toparlayacak olursak Data Science Earth olarak Veri Bilimi Anketimizin ilk Dashboard undan çıkarım yapılabilecek oldukça fazla detay mevcut. Bu sebepten sıralamalarda en üst sıralardaki birimlerden yola çıkarak kırılımlar ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Oldukça fazla detay olduğundan dolayı tüm sektörlere ve seviyelere değinmenin zaman alacağını düşündük. Buna ek olarak sizler eğer daha farklı sektörde ve seviyelerde detayları incelemek istiyorsanız etkileşimli dashboard üzerinden filtreler ile inceleyebilirsiniz. 

Herkese sevgiler ve sağlıklı günler!

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.