Veri bilimci olmak için ne yapmalı?

veri bilimci olmak için

Veri bilimi; veri biriktirme-işleme, istatistik, bilgisayar bilimleri, sosyoloji gibi çeşitli alanların birlikte çalışması ile birlikte bilgi üretme sürecinin tamamını kapsayan bir çatı kavramdır. Bu anlamda ham veriden bilgiye giden yolun bir takım çalışması olması gerektiğini düşünüyorum.

Temel veri bilim süreçleri katılımcıları temel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 • Veri mühendisi
 • Veri bilimcisi
 • Veri yöneticisi
 • Bilgi analisti
 • Müşteri(Üretilen bilgiyi kullanacak olan)

Veriden bilgiye giden süreç temel olarak, Müşteri’nin ihtiyaçları doğrultusunda başlamakta ve onun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Fakat müşterinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli verinin tespit edilerek kayıt altına alınması, kayıt altına alınan verinin tanımlanması, sonrasında bu sınıflandırılmış verinin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi ve ortaya çıkan bu bilgilerin kullanıma uygun şekilde düzenlenmesi bir takım işidir.

Takım üyeleri yukarıda anlatılan süreçlerin içerisinde aldıkları roller bakımından belli yeterliliklere sahip olmalıdırlar. Bu yeterlilikler öncelikle yapılan işin işleyişini, kurallarını bilmektir.

Bu anlamda, Veri Bilim ekibi,

 • Veri nedir?
 • Nasıl tanımlanır?
 • Nasıl biriktirilir?
 • Hangi araçlar ile analiz edilir?
 • Hangi yöntemler kullanılır?
 • Elde edilen sonuçlar nasıl sınanır?
 • Bilgi nasıl kullanılır?

gibi temel Veri Bilimi soruların cevapları konusunda çalışmalar yapar.

Peki bu Veri Bilimi tek başına yüklenecek insanlar yok mu? Tabi ki var böyle insanlar. Fakat dünya da toplasan kaç kişi bütün bu süreçleri eksiksiz yerine getirebilir ki? Belki 1000 kişi!

 

Peki nasıl veri bilimci olacaksınız?

Öncelikle aşağıdaki tabloya bir göz atın. Tabloda, Türkiye’de veri bilim konusunda çalışanların kullandıkları araçlar, kullanım oranlarına göre sıralanıyor. Demek ki sizde bu teknolojileri kullanacaksınız meslek hayatınızda.

en çok kullanılan veri bilimi araçları

Veriyi anlamalısınız

Veriyi anlamak öncelikle veri tiplerini anlamakla mümkündür. Analiz süreci veri tipleri ile başlar. Hangi algoritmayı hangi amaçla kullanabileceğine aslında veri karar verir.

Veri bilim içerisinde kullanılan veri kaynakları Structured(Düzenli) ve Unstructured(Düzenlenmemiş) olarak ikiye ayrılır.

Veri tabanları, Veri ambarları, ERP, CRM gibi verinin düzenli tutulduğu veri kaynakları, Sosyal Medya verisi, Resim, Video, Doküman vs gibi düzenlenmemiş veri kaynakları ile birleştirilerek kullanılır.

Veriyi biriktirmelisiniz

Kesinlikle veri biriktirme teknolojilerine hakim olmalısınız. Unutmayın ki, veri ile çalışabilmek için önce veriye erişe bilmelisiniz.

İlişkisel veri tabanları(SQL), NoSql veri tabanları ve tabi büyük veri kavramı konularında bol bol okuma yapın. Ürünleri kurup üzerlerinde alıştırmalar yapın.

Veriyi işlemelisiniz

Veri tabanlarında, diğer veri kaynaklarınızda inanılmaz çok sayıda yapılandırılmış yada yapılandırılmamış veriler olacak. Fakat siz, analiz için ihtiyacınız olan veriyi hazır olarak bulamayacaksınız.

Analiz edeceğiniz veri setini, veriyi işleyerek siz oluşturmalısınız. Ve bu veri işleme süreci hakikaten çok zorlu geçecek. Kesinlikle bu konuda çok fazla pratiğe ihtiyacınız var. 

Veri işleme için hazır birçok araç mevcut bunları kullanmayı öğrenmelisiniz.

Veriyi analiz etmelisiniz

Artık analiz aşamasındasınız ama veri analiz etmek için nelere ihtiyacınız var?

Öncelikle sağlam bir istatistiksel alt yapı oluşturmalısınız. İstatistik, Veri Bilim konseptinin çok önemli bir parçası ve olmaz ise olmaz.

Makine öğrenmesi tekniklerini öğrenmelisiniz. Hangi algoritma hangi işe yarar?, hangi algoritma hangi veri ile kullanılır? Deneyerek, araştırarak bu soruların cevaplarını bulmalısınız. Zamanla algoritmaların teorik altyapılarını da bilmek zorunda olduğunu fark edeceksin.

Veriyi ürüne çevirmelisiniz

Veri Bilimcinin asıl görevi, veriyi ürüne çevirmektir.

Örneğin; Google arama çubuğuna yanlış bir şey yazdığınızda hemen size “Şunu mu demek istedin?” diye soruyor ya, işte o bir veri bilim ürünüdür.

Bu konuda kendi kendinizi geliştirmeniz çok kolay değil. Bu konuda staj yapabileceğiniz bir yer bulmalısınız.

 

Peki bu kadar çalışma bana ne kazandıracak?

 

Dünya 2018 iş trendleri listelerinin 1. sırasında “Veri Bilimci” geliyor. Çünkü çok saygın bir meslek ve ortalamanın çok üzerinde bir para kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca  size tüm dünyanın kapısını açabilir. Çünkü gelecek yıllar içinde dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde bu konuda iş gücü açığı var. Yani kendinizi iyi eğitirseniz sizi havada kaparlar. 

Konuyla ilgili bir habere gitmek için tıklayın…

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.