Temel Bilimler Mezunları için Teşvikler

temel bilimler mezunları için ar-ge teşvikleri

Ar-Ge Faaliyetleri alanında özel olarak desteklenen Temel Bilimler Mezunları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5746 ve 4691 sayılı kanunlar ile düzenlediği Ar-ge Faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler son yıllarda Türkiye iş yaşamı bakımından oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Bu Merkezlerinin ön plana çıkmasında ve popüler olmasındaki en önemli nedenlerden biri ise kuşkusuz Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personel sayısının min. 15 kişiye (15 Tam Zaman Eşdeğer Çalışan Sayısı) kadar düşürülmüş olmasıdır (hala bazı sektörlerde min. 30 kişi (TZE) olarak uygulanmaktadır).

Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve Teknopark Şirketi statüsü, işverenlere önemli vergisel teşvik imkanları sunarken, merkez çalışanlarına ise Tübitak-AB-Ar-Ge  projelerinde görev alma, Yüksel Lisans ve Doktora teşviği, Temel Bilimlerden mezun olunması halinde ise ilave maaş teşviği gibi avantajlar sunmaktadır.

Ben bugün ki bu yazımda, özellikle yeni mezun ve/veya iş arayan Temel Bilimler alanlarından mezun olan arkadaşlarımıza yol gösterici olması adına, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, ve Teknopark Şirketleri için uygulamada olan Temel Bilimler Mezun desteğinden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum.

Temel bilimler alanlarından (Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji)  en az lisans derecesinde mezun olan kişilerin iş bulma süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ele alınırken, özellikle Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlarda çalışmaları durumunda ilave maaş desteğinden yararlandırılmalarına imkan sağlamıştır.

Buna göre bir temel bilimler alanlarından lisans derecesinde mezunsanız, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri veya Teknopark şirketlerinde çalışmanız durumunda, işvereniniz sizi istihdam etmesi sebebiyle 2 yıl boyunca her ay için brüt asgari ücret tutarında nakdi ve hibe destekten faydalanabilmektedir.

Bu desek için başvuru doğrudan işveren tarafından Sanayi Bakanlığına yapılmakta ve destek ödemeleri ise işveren hesabına Bakanlık tarafından ödenmektedir. 2020 yılı için aylık destek miktarı brüt asgari ücret tutarı olan 2.943,00 TL dir.

Mevzuatta, ilgili merkezlerde destekten yararlanabilecek toplam personel sayısında ise şöyle bir kısıtlama yer almaktadır. Temel bilimler desteğinden yararlandırılacak çalışan sayısı, merkezde çalışan toplam Araştırmacı sayısının %10 unu geçmemelidir.

Ayrıca tüm çalışanları için Gelir Vergisi Teşviği kullanan bu merkezlerin, Temel Bilimler alanlarından mezun olan çalışanları için daha yüksek oranda gelir vergisi teşviği kullanabildiklerini de özellikle belirtmek isterim.

Ar-Ge Merkezleri için Gelir Vergisi Muafiyet Oranları;

A- Doktora  mezunları ve  temel bilimler bölümlerinden yüksek lisans mezunları için %95,

B- Yüksek lisans mezunları ve temel bilimler lisans mezunları için %90,

C- Lisans mezunları ve diğer teknik personeller için %80 oranında

 

Buna göre Temel Bilimler alanından mezun arkadaşlar öncelikle çalışmak istedikleri sektörü seçerek, bu sektördeki Arge/Tasarım Merkezi yada Teknopark Şirketi olan kurumları araştırıp, belki başvurularına konuyla ilgili bir ön yazı ekleyerek iş başvurularında bir adım öne geçebilirler.

Bu ön yazının elbetteki sizin araştırmacı yönünüzü ve araştırmalardan elde ettiğiniz bilgiler ile problem çözebilme kabiliyetinizi ortaya koyuyor olması gerekli.

Sevgiler.

Zekiye Aydoğan

 

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.