Python’a Giriş — Bölüm 1

Python programlama dilini öğrenmeye başlayın
ilkprog.py
Hatalı kod
Python’da Değişkenler
Yorum satırı
Birden fazla yorum satırı
Değişkenlere değer atama
String tipi değişkenler
Değişkenlere ad vermek
Birden fazla değişkene değer atama
Çıktı: metin + değişken
Çıktı: string değişken + string değişken
Çıktı: integer değişken +integer değişken
Çıktı: integer değişken + string değişken
x global değişken
Yerel değişken — Global değişken

Global sözcüğünün kullanımı

Global değişkenin değeri
Fonksiyon içinde global değişken

Not: Yazının orijinali 9 Mayıs 2020 tarihinde https://medium.com/@ekrendersler adresinde yayınlanmıştır.

2 thoughts on

Python’a Giriş — Bölüm 1

Bir cevap yazın