Python: Bölüm 7 – Veri Yapıları

Herkese merhabalar,

Python eğitim serisinin bir önceki yazısında modül ve paket oluşturmayı öğrendik. Bundan önceki bölüm olan Python: Bölüm 6 – Modüller yazısını daha okumadıysanız bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İçerik:

  1. Liste Veri Yapısı
  2. Tuple Veri Yapısı
  3. Dictionary Veri Yapısı
  4. Küme (set) Veri Yapısı
  5. String Veri Yapısı

Bu bölümde list, tuple, dictionary, set ve string yapılarına biraz daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Ama ilerleyen bölümlerde her bir veri yapısı tek bir bölüm olacak şekilde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Hadi başlayalım!!

giphy.com
giphy.com
Liste Veri Yapısı:

Listeler köşeli parantezlerle [] gösterilir ve elemanlar virgülle birbirinden ayrılır. Listeler sıralı dizilimlerdir. Tuple ve string nesneleri gibi listeler de slicing işlemlerini destekler.

Bir listenin elemanlarına çok kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Üstelik listeler mutable (değiştirilebilir) elemanlara sahiptir. Yani bir listenin elemanlarını indeksleri belirterek değiştirebilir veya silebiliriz. Sadece elemanları değil, eleman dilimlerini de silip değiştirebiliriz veya araya eklemeler yapabiliriz. Bir liste nesnesi her tipte veriyi saklayabilir.

Tuple Veri Yapısı:

En yalın haliyle, parantez içinde ve birbirlerinden virgül ile ayrılmış nesneler dizisidir. İndexleri sıfırdan başlar. Elemanları immutabledır yani doğrudan elemanları değiştirip, silemeyiz. Slicing işlemi uygulanabilir ve iç içe kullanabiliririz.

Dictionary Veri Yapısı:

Dict (sözlük) veri yapıları Anahtar:Değer çiftini süslü parantez {} içinde barındırır. Eleman çiftleri birbirinden virgül ile ayrılırlar. Anahtarlar özgün yani unique olmak zorundadır. Sözlük elemanları doğrudan değiştirilebilir (mutable). Ekleme, silme ve okuma gibi işlemler Anahtar:Değer çiftine birlikte uygulanır.

Küme (set) Veri Yapısı:

Küme, sözlükte olduğu gibi süslü parantezler içinde, virgülle ayrılan ve özgün elemanlardan oluşan sırasız bir kolleksiyondur. İndexleri yoktur. Küme elemanlarına pozisyonlarına göre ulaşamayız. Kümeler matematiksel işlemleri destekler.

String Veri Yapısı:

String verileri ardışık Unicode karakterleden oluşur. Ancak bu karakterlere doğrudan müdahale etmek; değiştirmek, silmek veya ekleme yapmak mümkün değilidir (immutable). Bu tür değişiklikleri, dilimleme ve ekleme gibi işlemler aracılığıyla gerçekleştirmek gerekir.

Bu bölümde Python programlama dilinde kısaca veri yapılarını gördük. Gördüğümüz bu veri tiplerinin daha detaylı anlatılması gereken bir sürü özelliği var. Merak etmeyin bunları ilerdeki bölümlerde her bir veri tipi için tek bir bölüm olacak şekilde daha detaylı işleyeceğiz.

Vakit ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu bölümde yazdığımız kodlara erişmek için bu linke, python programlama eğitim serimiz boyunca yazdığımız tüm kodlara erişmek için bu linke tıklamanız yeterlidir.

Kaynaklar:

  1. https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp
  2. https://www.w3schools.com/python/python_tuples.asp
  3. https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp
  4. https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp
  5. https://www.w3schools.com/python/python_strings.asp

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.