Python: Bölüm 3 – Operatörler ve Koşul İfadeleri

Herkese merhabalar,

Python eğitim serisinin bir önceki yazısında Python programlama dili hakkında temel bilgiler vermiştik ve kısaca veri tiplerini işlemiştik. Bundan önceki yazımız Python: Bölüm 2 – Temel Bilgiler ve Veri Tipleri yazısını daha okumadıysanız bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İçerik:

  1.  dir(), help() ve type() Fonksiyonları
  2.  Operatörler
  3.  Koşul İfadeleri

Bu yazımızda ise öncelikle geliştirmiş olduğumuz veya geliştireceğimiz programlarımızda işimizi kolaylaştıracak 3 önemli fonksiyonu inceleyeceğiz. Daha sonra çeşitli matematiksel ve kıyaslama gibi operatörleri göreceğiz. Son olarak if-else koşul yapılarını göreceğiz. Hadi başlayalım!!

dir(), help() ve type() Fonksiyonları:

dir() = Bu fonksiyon, Python’da bize nesnelerin özellikleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlar. Şimdi, isterseniz gelin nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Eğer dir() komutunu parametresiz olarak verirsek, Python’un o aşamada tanıdığı üst düzey fonksiyon, sabit veya değişkenlerin listesini alırız.

dir() Fonksiyonu

Görüldüğü gibi oluşturduğumuz a ve b isimli iki değişkenle birlikte diğer üst düzey fonksiyonların listesini çıktı olarak aldık. Eğer bu komuta bir de parametre eklersek, o zaman da ilgili parametrenin kapsamına giren tüm tanımlı elemanların listesini alırız.

Parametre Eklenmiş dir() Fonksiyonu

Bu sefer dir() fonksiyonun içine argüman olarak a’yı girdik. Daha önce a’yı bir liste olarak atamıştık. dir(a) fonksiyonu ile listelerde kullanabileceğimiz Python’daki yerleşik komutlarını görebiliriz.

help() = Modüllerin, fonksiyonların, sınıfların, anahtar kelimelerin dökümantasyonunu görüntülemek için kullanılan fonksiyondur.

help() Fonkisyonu

Örneğin, yukarıdaki kodda görüldüğü gibi help(print) yazarak print fonksiyonun dokümantasyonuna ulaşarak hakkında bilgi edinebildik. Bu şekilde eğer ne işe yaradığını bilmediğiniz fonksiyonlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız help() ile kolayca öğrenebilirsiniz. Ne yazık ki bu açıklamalar İngilizce. Eğer yazılım dünyasında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunun gibi bir çok dokümantasyon İngilizce olucak. Bu sebeple, size tavsiyem kesinlikle İngilizcenizi geliştirmeniz yönünde olucaktır.

type() =  Aldığı argümanın tipini döndürür. Çoğunlukla hata ayıklama amacıyla kullanılır.

type() Fonksiyonu

Yukarıda görüldüğü gibi oluşturulan sözlük, liste ve tuple veri tipindeki değişkenlerin type() fonksiyonuyla tiplerini öğrenebildik.

Operatörler:
Aritmetik İşlem Operatörleri
Kıyaslama Operatörleri
Mantık Operatörleri

Yukarıda bazı operatörlere yer verilmiştir. Bu operatörlerle ilgili örneklere aşağıdaki örnekteki koddan ulaşabilirsiniz.

Operatörlerin Kullanımı
Koşul İfadeleri:

if : Neredeyse bütün programlama dillerinde en çok kullanılan koşul ifadesi “if” dir. IF deyimindeki koşullu ifade TRUE ya da FALSE döner, ifade doğruysa if yapısının içindeki kod çalışır. İfade yanlış ise if yapısının altındaki koda geçer.

Temel olarak şu şekilde kullanılar:

Bunun anlamı şu şekildedir: Eğer if satırındaki koşul yazan yer True dödürüyorsa yani doğru bir ifadeyse, buradaki kodu çalıştır yazan yerdeki kod çalışır. Eğer koşul sağlanmıyorsa, eylem bloğu atlanır.

if Koşul İfadesi Kullanımı

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi a b’den küçük olduğu için ilk koddaki if yapısı True döndü ve if koşul ifadesinin içindeki kod çalıştı. İkinci kodda da x y’den büyük olduğu için if ifadesi False döndürdü ve if ifadesinin içine girilmedi. Bu sebeple, if ifadesinden sonra gelen kod satırı çalıştı.

if – else : Eğer sadece if koşulu sağlanmadığı taktirde başka bir takım işlemler yapılacaksa, bu kez else – if kullanılır.

Yani if koşulu sağlanırsa if bloğundaki işlemler yapılır ve else bloğu atlanır. Eğer if koşulu sağlanmazsa bu sefer if bloğu atlanır ve else bloğundaki işlemler yapılır.

if – else Koşul İfadesi Kullanımı

if – elif – else : Eğer tek bir koşulun değil de, daha fazla koşulun ardarda değerlendirilmesi gerekliyse bu sefer de if – elif – else koşul ifadesini kullanırız. Bir başka ifadeyle, elif ifadesi birden fazla if koşulunun doğruluğunu kontrol etmek ve doğru olduğunda kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. else kullanımına benzer şekilde elif ifadesi de isteğe bağlıdır. Bununla birlikte else ifadesini bir defa kullanabiliyorken elif ifadesini isteğe bağlı bir sayıda olabilir.

if – elif – else Koşul İfadesi Kullanımı

 

for döngüsü ve if – elif – else Koşul İfadesi İçeren Örnek Kod

Yukarıda if – elif – else koşul ifadesini içeren örnek iki tane uygulama gösterilmiştir. İkinci uygulamada belki farketmişsinizdir for yapısı kullanılmıştır. for – while gibi akış denetimini sağlayan iki önemli döngüyü bir sonraki yazıda anlatacağım.

Bu bölümde Python programlama dilinde kullanımı çok önemli olan dir(), help() ve type() fonksiyonlarını öğrendik. Daha sonra operatörleri ve koşul ifadelerini gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Vakit ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bir önceki bölüme gitmek için bu linke, bu bölümde yazdığımız kodlara erişmek için bu linke tıklamanız yeterlidir.

Kaynakça:

  1. https://www.geeksforgeeks.org
  2. https://medium.com/gokhanyavas/tagged/python
  3. https://www.w3schools.com/python/ref_func_type.asp
  4. https://www.guru99.com/
  5. https://www.pythontr.com
  6. https://www.programiz.com/

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.