8 – Oracle Veri Tipleri

Oracle Eğitimleri - Oracle Veri Tipleri

Karakter Veri Tipleri

CHAR: Sabit uzunluklu karakter setlerini saklamak için kullanılır. Girilen her karakter için 1 byte yer tutar. Yalnız şu duruma dikkat etmeliyiz. Tanımlanan karakter uzunluğundan daha kısa bir veri saklamaya çalışırsak, kaydetmek istediğimiz verinin sonuna boşluk ekler.

Örnek olarak veritabanında char(10) şeklinde bir tanımlama yaptık.  “Ali” içeriğini kaydetmek istediğimizde bu veriyi sonunu 10’a tamamlayacak şekilde veritabanına kaydeder. Veritabanındaki son hali “Ali       ” olur.

Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir.

VARCHAR: Karakter türünden veri tiplerini saklar. Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir. Char veri tipinden farkı ise kaydetmek istediğimiz veri tipinin sonuna boşluk eklememesidir. Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir.  Her karakter için bir byte yer ayırır.

VARCHAR(MAX): 2 GB kadar olan karakter setlerini tutar.

NCHAR: Char veri tipine çok benzerdir tek farkı karakter setini unicode olarak tutar. Bu nedenle her karakter veri tabanında 2 byte yer kaplar ve maksimum 4000 karakter tanımlanabilir

NVARCHAR: Varchar veri tipine çok benzerdir tek farkı karakter setini unicode olarak tutar. Bu nedenle her karakter veri tabanında 2 byte yer kaplar ve maksimum 4000 karakter tanımlanabilir.

VARCHAR2: Varchar veri tipinin yeni versiyonudur. Oracle artık Varchar2 kullanmamızı önerir. Tek farkı ise Varchar null değerlerde boşluk kaydeder (space).  Varchar2 ise null değerlerde hiçbir şey insert etmez.

NVARCHAR2: VARCHAR2 veri tipinden tek farkı her karakter 2 byte yer kaplar.

Tam Sayı Veri Tipleri

BIT: Veritabanında fiziksel olarak 1 bayt veri saklar. 1 ya da 0 değerini alır.

TINYINT: Veritabanında 1 byte yer kaplar. 0 – 255 arası değer alır.

SMALLINT: Veritabanında 2 byte yer kaplar. -32768 ve 32767 arasında veri saklar.

INT: 4 byte bir yer kaplar.

BIGINT: 8 byte bir yer kaplar.

INTEGER: ANSI standartlarından dolayı Oracle’ın kabul etmiş olduğu veri tipidir. NUMBER(38) veri tipine karşılık gelir.

Ondalıklı Sayıların Veri Tipleri

DECIMAL: Ondalıklı sayıları tutar. Scale’den uzun bir veri geldiği durumda ondalıklı sayıları truncate eder.

NUMBER: Ondalıklı sayıları tutar. Scale’den uzun bir veri geldiği durumda round(yuvarlar) işlemi yapar.

Tarih Veri Tipleri

DATE: Veri tipinde zaman bilgilerini tutmak için kullanılır.

DD.MM.YYYY  HH:MM:SS şeklinde tutulur:   30.09.2013 09:00:00

LOB (Large Object)  Veri Tipleri

Büyük nesne veri tiplerinin amacı boyutu büyük olan verileri saklamaktır. (örneğin metin, grafik görüntüleri, video klipleri, ses vs. gibi )

LONG, RAW, LONG RAW: Bu veri tipleri günümüzde pek kullanılmaz. Asıl amacı eskiye yönelik desteği sağlamak. Bu tiplerin yerine BLOB, LOB, BFILE gibi veri tipleri kullanılır.

BLOB: Verileri binary olarak saklar.  Max 128 TB veri saklar. Resim, video gibi dosyalar bu veri tipinde saklanabilir.

CLOB: Verileri karakter olarak saklar. Max 128 TB veri saklar. TXT dosyalarının içerisindeki verileri CLOB veri tipinde saklayabiliriz.

BFILE: İşletim sistemindeki fiziksel dosyaların referansını saklamak için kullanılır.

NCLOP: Multi byte veri tipini saklar.

ROWID

ROWID: Veritabanında ilgili satırın adresini tutar. ROWID tanımladıktan sonra ilgili satırın ROWID değerinin değişmemesi gerekir. Hızlı erişimlerde kullanışlıdır.

UROWID: ROWID ile yapısı aynıdır; fakat ROWID geçmişe yönelik destek amacıyla kullanılmaktadır. Oracle yeni versiyon olarak UROWID kullanır.

Diğer Veri Tipleri

BINARY_DOUBLE: Ondalıklı sayı değeri binary (1-0) olarak tutulur. Bu sayede ondalıklı sayılar üzerindeki işlemlerde yuvarlama, kırpma gibi durumlar olmaz.

BINARY_FLOAT: Ondalıklı sayı değeri binary (1-0) olarak tutulur. Bu sayede ondalıklı sayılar üzerindeki işlemlerde yuvarlama, kırpma gibi durumlar olmaz.

URITYPE: Bir URL adresinin bilgisi kaydedilir.

CHAR_VARYING: VARCHAR veri tipiyle aynıdır.

CHARACTER_VARYING: VARCHAR veri tipiyle aynıdır.

DOUBLE_PRECISION: NUMBER veri tipiyle aynıdır.

NATIONAL_CHAR: NCHAR tipiyle aynıdır.

REAL: FLOAT veri tipine karşılık gelir.

National Karakter Veri Tipleri

Oracle veritabanında karakter setlerini national olarak kaydedersek her bir karakter 1 byte yerine 2 byte yer kaplar. Bunun aslı nedeni ise UTF-16 veri formatına göre kaydetmektir. Yani ANSI standartlarında desteklenmeyen karakterler UTF-16 standartlarında olduğu için bu şekilde kaydedilir.

0
0

Patreon

üzerinden bize destek olabilirsiniz!

.

Birlikten kuvvet doğar! Sizde #patreon üzerinden bizim yanımızda olabilirsiniz. Yaptığımız gönüllü çalışmaları arttırmak için bize destek olun.

Ücretli ve Ücretsiz Eğitimler

Türkiye'nin en büyük veri bilimi topluluğu ile kariyerinizi inşa edin.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.