Openshift Bölüm 9: Storage

Docker container’ları, doğası gereği geçicidir, yani sadece kısa bir süre dayanmaları amaçlanır. Verileri işlemeleri gerektiğinde çağrılırlar ve tamamlandığında imha edilirler. Aynısı container içindeki veriler için de geçerlidir. Veriler de container’la birlikte imha edilir.

Container’lar tarafından işlenen verilerin devamlılığı için, container’lar oluşturulduklarında bunlara persistent volume (kalıcı depolama alanı). Container tarafından işlenen veriler artık bu volume’e kaydedilir ve böylece kalıcı olarak muhafaza edilir. Openshift, bir cluster için depolama sağlamak üzere Kubernetes persistent volume framework’ten yararlanır.

Desteklenen plugin’lerden veya platformlardan kullanım için cluster’a storage alanı sağlamak mümkündür.

Desteklenen plugin’ler: Local, iSCSI, Fiber Channel, NFS.

Desteklenen platformlar: GlusterFS, Ceph RDB, OpenStacks Cinder,  AWS Elastic Blocks Store,  Azure Disk,  Azure File, VMWare vSphere

Openshift cluster’ına eklenen storage, persistent volume olarak cluster genelinde single large pool (tek bir büyük kalıcı birim) kaynağı olarak kullanılabilir. Bu alanı her proje, persisten storage talepleri için kullanabilir.

Web UI üzerinden projenin sayfasına girip Storage menüsünden persistent storage oluşturulması sağlanabilir. Storage oluştururken Storage Name, Access Mode ve size bilgileri ile basitçe oluşturabilirsiniz. Access Mode kısmında 3 seneçeğimiz bulunuyor.

  1. Single User (RWO): Tek bir node üzerinden mount edilmesine izin verir.
  2. Shared Access (RWX): Okuma ve yazma erişiminin birden fazla node tarafından mount edilmesine izin verir.
  3. Read Only (ROX): Volume’ün birden çok node tarafından mount edilmesine izin verir, ancak sadece okunabilir formattadır, yazma işlemi gerçekleştirilemez.

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.