KVKK Aydınlatma Metni

DATA SCIENCE EARTH KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi işleme amacımızı belirtiyoruz.

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Data Science Earth tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenerek muhafaza edilecektir.

 

 1. Yazarlık kategorisinde Data Science Earth’e üye olmak adına sizden talep edilecek olan kişisel verileriniz;
  • Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, Kullanıcı Adı
  • İletişim Bilgisi: E-posta Adresi, Kişisel İnternet Sitesi Adresi
  • Şifre

 

 1. Data Science Earth ekibine yazar olarak dahil olma amacıyla açık rızanız ile elde edilen kişisel verileriniz, sadece üyelik başvurunuz ve üyeliğinizin değerlendirilmesi kapsamında, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda başvurunu formunu doldurmak suretiyle otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Üyelik başvurusunda belirttiğiniz kişisel verileriniz, sadece yazar kategorisinde Data Science Earth’e üye olma sırasında tarafımızca işlenecek olup, hiç bir şekilde 3.kişi veya kurumlara aktarılmayacaktır.

 

 1. KVKK Madde 7/1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz Data Science Earth tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, info@datasciencearth.com adresine gönderebilirsiniz.