Kubernetes Bölüm 9: Kubectl

Kubernetes’in CLI aracıdır. Cluster’ı yönetmek için kullanırız. Cluster üzerinde deployment yapmak, uygulamaları incelemek ve loglara erişmek gibi eylemleri gerçekleştirebilmek için kullanırız.  ~/.kube/config dosyasındaki bilgilere göre çalışır.

Kubectl Komut Yapısı

Tüm çalıştırılacak komutlar kubectl ile başlamak zorundadır. Temel kullanım şekli:

kubectl [çalıştırılacak komut] [type] [name] [flag]

Çalıştırılacak komutlara örnek verecek olursak: get, create, apply, delete, describe vb.

Type için örnek verecek olursak: pod, deployment, service vb.

Name: Pod’un adı.

Flag: –image örneğin, Pod için kullanılacak image bilgisi veriliyor.

 

Ör:

Pod listesini görelim:

Deploment listesini görelim:

Deployment yapalım:

Bileşenlerin health statüsüne bakalım:

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.