Kubernetes Bölüm 5: Imperative ve Declarative Yöntemler

Imperative yöntem, özel komutlar vasıtasıyla işi yürütmektir. Declarative yöntem ise bir veya birden fazla script ile yapılacak işin tanımlanarak yapılması işlevidir.

Imperative Pod Yaratma

Örneğimizde bir Nginx Pod’u oluşturduk. Bunun run özel komutu ile yaptık. İşte bu tür şekilde, default olarak kullandığımız yapılara imperative yöntem diyoruz.

Declarative Yöntemle pod Yaratma

Genelde YAML dosyaları kullanılarak gerçekleştirilir; ama JSON formatında da olabiliyor. Örnek bir YAML dosyasına bakacak olursak:

Yazdığımız YAML dosyasının Kubernetes için uygun olup olmadığını online validator’ler aracılığı ile check edebilirsiniz: https://kubeyaml.com/

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.