Hive Bölüm 8: Hive Komutları – Date

Apache Hive

Unix_Timestamp()

Fonksiyona verilen tarihi, unix için uygun timestamp değerini döndürür.

Çıktı: 1615111502

From_UnixTime()

Fonksiyona verilen Unix timestamp değerinin karşılığı olan tarih değerini döndürür.

Çıktı: 2021-03-07 10:05:02

To_Date()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca tarih bilgisini döndürür.

Çıktı: 2021-03-07

Year()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca yıl bilgisini döndürür.

Çıktı: 2021

Month()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca ay bilgisini döndürür.

Çıktı: 3

Day()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca ay bilgisini döndürür.

Çıktı: 7

Hour()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca saat bilgisini döndürür.

Çıktı: 10

Minute()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca dakika bilgisini döndürür.

Çıktı: 5

Second()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yalnızca saniye bilgisini döndürür.

Çıktı: 2

WeekOfYear()

Fonksiyona verilen tarih ve saat bilgisini içeren değerden yılın kaçıncı haftasında olduğu bilgisini döndürür.

Çıktı: 9

DateDiff()

Fonksiyona verilen iki tarih arasındaki fark bilgisini döndürür.

Çıktı: 1

Tarihlerden büyük olan ilk yazılır, aksi halde negatif sayı olarak çıktı üretilir.

Date_Add()

Fonksiyona verilen tarihe ikinci bir parametre olarak belirtilen gün sayısı kadar ekleme yapar ve çıktıyı döndürür.

Çıktı: 2021-03-12

Tabii ki eksi değer verirseniz gün çıkarma işlemi yapmış olursunuz.

Çıktı: 2021-03-02

Date_Sub()

Fonksiyona verilen tarihe ikinci bir parametre olarak belirtilen gün sayısı kadar çıkarma yapar ve çıktıyı döndürür.

Çıktı: 2021-03-02

Tabii ki eksi değer verirseniz gün ekleme işlemi yapmış olursunuz.

Çıktı: 2021-03-12

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.