Geleceğin İşleri 2020 – 2

Geleceğin işleri 2020 – 1 yazısında; küresel yetenek yönetimi, istihdam fırsatları ve gelecekte çalışanlardan beklenen karakter özellikleri, yetkinlikleri üzerinde durdum.

Bu yazıda ise, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yakın gelecekte hangi işlerin/mesleklerin ön plana çıkacağına dair listeyi paylaşacağım.

Bir önceki yazıya göz atmamışlar için farklı bir kaynaktan kısa bir bilgilendirme yapmak yerinde olacaktır. Mercer adlı uluslararası danışmanlık firmasının, 2020 yılı Küresel Yetenek Trendleri Çalışması’nda, çalışmaya katılan, nerdeyse her firmanın üst düzey yöneticileri, çalışanlarını geleceğe hazırlamaya çalıştığını (%98’i), firmalarının teknolojik dönüşümünü tamamlayama yönelik yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını (%85’i) belirtmiştir.

Geleceğin İşleri

Otomasyonun, robotik süreçlerin IoT/IoE 5G… gibi farklı teknolojik gelişmelerin hangi sektörlere nasıl tesir edeceğine kısaca bir bak yararlı olacaktır. Farklı sektörler için teknolojinin farklı gelişmeleri önem arz edebilmektedir. Örneğin, hızlı tüketim, perakende sektörleri için IoT ön plana çıkmaktadır. Bu gelişim ihtiyacını karşılamak için IoT uzmanına ihtiyaç duyulacaktır.

2020 ila 2025 yılları arasında öne çıkan işler/ meslekler aşağıda sıralanmıştır. Veri Bilimi, Yapay Zeka, Ürün Geliştiricileri ve Bulut Bilişim gelecekte iş imkanları sunması beklenen alanların başında gelmeye devam etmektedir.

Bu işleri/meslekleri analiz ederken salt bunlarla kalınmamalı, dijital dönüşüm öncesinde de bulunan işlerin/mesleklerinde dijital dönüşüm ile birlikte hibrit bir yapıya kavuşacağı gözden kaçırılmaması önem arz etmektedir. Örneğin, Yönetim ve Kurum Analisti, yönetişimi ele alırken Bilgi Teknolojileri yönetişimi ile standart yönetişim yöntemlerine hakim olması beklenebilir.

Diğer taraftan önemi artan işlere girmek için belirli yetkinlikler, eğitim geçmişi, deneyim talepleri ön plana çıkabilir. Bir diğer ifade ile iş icabı kullanılan spesifik bir yazılım, kodlamanın, eğitimin aranıyor olması ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda arzu edilen işe girebilmek için bu koşulun sağlanıyor olması adayı öne çıkarması kuvvetle muhtemeldir.

Detaylı İş Listeleri

WEF, geleceğin işlerini tanımlarken gelişmekte olan meslekler ile hali hazırdaki mesleklerin kendi içerisinde de bazı sıralamalar yapmıştır. Aşağıda görülen iş alanları altında yer alan mesleklere ilişkin olarak, raporda, çıktıların mevcut veri seti ile fazla detaylandırılamadığı, sadece işlerin önem derecesine, genel veya spesifik olup olmadığına dair görüş bildirilebildiği belirtilmiştir.

Grafik tablolar ile ilgili not: Talep sıralamasında sıralama durumlarının koyu ya da normal yazılması birbirinden farklı durumu göstermektedir. Koyu yazılmış rakamlar, işin spesifik bir iş olduğunu, normal yazılan yazıların ise daha genel/ geniş bir perspektif ile yapılabileceğini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile koyu yazılanların iş olanakları, normal yazılanlara göre az, talebi yüksek olabilir. İşlerin İngilizceleri için: https://bit.ly/2JIFaWw

Diğer Önemli Husus: Hangi ülkede çalışmak istiyorsunuz?

Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler (örneğin: Arjantin’i Avustralya ile karşılaştırdığımızda) farklı mesleklerde açıklık bulunmakta, farklı yetkinlikte insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Eğer farklı bir ülkede çalışmayı düşünüyorsanız raporun ikinci kısmında bazı ülkelerin iş gücü ve iş fırsatlarına ilişkin değerlendirmeler bulunmaktadır. İncelemenizi ve ona göre gelişim haritanızı hazırlamanızı tavsiye ederim. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Son Söz

Bilgi paylaşımının bu kadar arttığı ve hızlandığı bir hayatta, mevcut çalışma koşullarını değiştirecek yıkıcı inovasyon ihtimalini artırmaktadır. Eğitimin sürekli olduğu her daim hatırlanmalı ve buna yönelik belirli periyotlarda mevcut yetkinliklerimizin çağı yakalayıp yakalamadığı sorgusunu yapmamız bizlerin yararına olacaktır. Ancak böylelikle iş gücü piyasasında kendimizi sürekli talep gören bir iş insanına/uzmana çevirebiliriz.

Hayatta, “Ne oldum değil, ne olacağım” diyebilen insanların öne çıktığı, çıkacağı bir dönem içinde yaşadığımız gerçeğini hatırlamanızı dilerim.