Forcats Kütüphanesi 1

Forcats Kütüphanesi

Forcats kütüphanesi faktörler ile ilgili olan bir kütüphanedir.
Faktörler, kategorik değişkenleri seviyeler halinde depolayan bir R’ nesnesidir ve faktörlerde sıralama önemlidir.

Yukarıda da gördüğümüz üzere 2 çeşit cinsiyet vardır; Erkek ve Kadın. Verimizin sınıfı ise karakterdir.

karakter sınıfında olan verimizi faktör sınıfına geçirdiğimizde ise bize levels (seviyeler) olarak “E” ve “K” değerlerini veriyor.


Verimizin yapısını incelediğimizde ise artık “E” yi 1, “K” yi 2 harfi ile temsil ettiğini görüyoruz.

Karakterlerin sayısal halde kodlanmasının birincil amacı kategoriler tekrar edebilir ve hafızada fazladan yer kaplayabilirler. Ancak, faktör kullanırsak belleğin yükünü azaltabiliriz.
faktörlerin seviyeleri “levels” argümanı ile değiştirebiliyoruz.

Başka bir örnek yapmak gerekirse

faktörleri öğrendiğimize göre forcats kütüphanesini inceleyebiliriz.

 

Forcats paketinin amacı, seviyelerin (levels) veya değerlerin sırasını değiştirmek de dahil olmak üzere faktörlerle ilgili ortak sorunları çözmektir.
fonksiyonları tek tek gruplar halinde inceleyip uygulama yapalım.

Önemli bazı fonksiyonlar:

1- as_factor()
Girdiyi bir faktöre çevirir.

2- fct_count()
Faktörleri sayar.
3- fct_match()
Bir faktörün içinde herhangi bir seviyenin var olup olmadığını gösterir.

 

4- fct_unique()
Faktördeki benzersiz değerleri getirir.

 

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.