Yapay Zeka, IoT ve Büyük Veri ile Arıları Kurtarabilir miyiz?

Yaşamlarımız özünde arılara bağlı… Modern tarım, tamamen arılar gibi tozlayıcı canlıların varlığını sürdürmesine bağlıdır ve bağımlıdır. Aslında, yediğimiz yiyecekler ve soluduğumuz hava da dahil olmak üzere tüm ekosistemimiz bu tozlayıcı canlıların varlığı ile mevcudiyetini koruyabilmektedir. Dünya Arı Projesi’nin kurucusu ve genel başkanı Sabiha Rumani Malik’e göre tozlayıcı canlı nüfusu gidere azalıyor. Ancak, Oracle ile gerçekleştirilen bir iş […]

8 – Oracle Veri Tipleri

Karakter Veri Tipleri CHAR: Sabit uzunluklu karakter setlerini saklamak için kullanılır. Girilen her karakter için 1 byte yer tutar. Yalnız şu duruma dikkat etmeliyiz. Tanımlanan karakter uzunluğundan daha kısa bir veri saklamaya çalışırsak, kaydetmek istediğimiz verinin sonuna boşluk ekler. Örnek olarak veritabanında char(10) şeklinde bir tanımlama yaptık.  “Ali” içeriğini kaydetmek istediğimizde bu veriyi sonunu 10’a […]

7 – Oracle Index’leri

Index’ler şüphesiz design (dizayn) ve development (geliştirme) için oldukça hayatidir. Bildiğiniz gibi çok fazla index oluşturmak performansı olumsuz yönde etkileyecektir; fakat doğru index’ler tanımlanırsa performans artışını önemli ölçüde destekleyecektir. Genelde index’ler uygulama geliştirme sürecinin sonucunda ihtiyaçlar tespit edilerek tanımlanırlar, kanımca bu çok da doğru bir yaklaşım değildir, bence bunu yazılım tasarım aşamasında veritabanı tasarımı yapılırken […]

6 – Oracle Tabloları

Tablo Tipleri Oracle’da 9 ana tablo tipi bulunmaktadır, bunlar: Heap Organized Tables: Bunlar standart database tablolarıdır. Veriler yığın şeklinde yönetilmektedir. Bir veri ekleme işlemi yapıldığında free space alanda ilk bulunan segment kullanılır, yani ardışık yazma söz konudur. Eğer bir segmentteki veriler silinirse bu segment başka datalar içinde rastgele kullanılacaktır. İşte bu tür bir saklama yöntemine […]

5 – Oracle Redo ve Undo

Bu kısımda Oracle içindeki iki önemli data kaynağını açıklayacağız. Redo dosyalarında transaction işlemleri online (ve arşiv) halde tutulurlar. Bir yeniden yükleme durumunda transaction’lar Redo log dosyalarından okunurlar. Aynı şekilde bir rollback, reverse işleminde de Undo log dosyalarından faydalanılır. Şimdi bu log dosyalarını inceleyelim. Redo Nedir? Redo log file’lar Oracle database için çok önemlidir. Redo üzerinde […]

4 – Oracle Process’leri

Oracle’daki her process belirli görevleri gerçekleştirmek için PGA’den bellek almak zorundadır ki görevleri yerine getirebilsin. Bir Oracle instance üç ana process sınıfına sahiptir: Server Process: Bu process’ler client’ların taleplerine göre çalışırlar. Daha önce göz attığımız dedicated ve shared server bağlantıları bu process ile ilgilidir. Background Process: Bu process’ler database ayağa kalktığı anda devreye girerler. Performans […]

3 – Oracle Bellek Mimarisi

Bu bölümde Oracle’ın üç ana bellek yapısına göz atacağız: SGA, PGA ve UGA. Resim Kaynak: YILDIRIM, Ö. (2011) Oracle Database Mimarisi http://4.bp.blogspot.com/-PaPui9Z1x_8/TeiNvK1t4oI/AAAAAAAAABA/ovIE3F3GjPg/s1600/s2_oracle_db_memory_architecture.png PGA ve UGA PGA (Process Global Area), Process için özel bir bellek alanıdır. Daha önce açıkladığımız gibi Oracle her bir client için bir process (Windows işletim sisteminde thread) açmaktadır. Her bir process’in işlemi içinde […]

2- Oracle Files

Bu bölümde temel dosya türlerini inceleyeceğiz. Bir instance’da temel olarak şu dosyalar mevcuttur: Parameter Files: Bu dosya türü, Oracle instance’a control file’ın nerede tutulduğunu, başlangıç anında yapılması gereken yükleme ve bellek miktarını, block_size gibi bilgileri üzerinde barındırır. Trace Files: Bu dosyalar genelde hata durumu gibi istisnai bilgilerin saklandığı dosyalardır. Oracle’dan destek alınacağı zaman soruna dair […]

1 – Oracle Mimarisine Giriş

Oracle, birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir RDMS’dir (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi). Farklı işletim sistemlerinde çalışabilmesi için fiziksel mimarisi işletim sistemine göre farklılaşır. Örneğin Unix, Linux gibi işletim sistemlerinde birçok işletim sistemi uygulaması (process) görülmektedir ki neredeyse her temel fonksiyon için bir uygulama kullanılmaktadır. Windows üzerinde ise bu mimari farklılaşmaktadır doğal olarak, zaten […]

Market veri tabanı örnek uygulaması Oracle-PL/SQL

Market veri tabanı örnek uygulaması Oracle-PL-SQL   İlişkisel Veri Tabanı Diagramı CREATE TABLE create table musteriler ( musteri_card_no VARCHAR2(12) not null, isim VARCHAR2(15), soyisim VARCHAR2(15), dogum_tarihi DATE, adres VARCHAR2(100), telefon VARCHAR2(12), email VARCHAR2(30) unique, vatandaslik_no VARCHAR2(12) unique, cinsiyet VARCHAR2(5), meslek VARCHAR2(20), gelir_grubu VARCHAR2(10), ev VARCHAR2(3), araba VARCHAR2(3), medeni_durum VARCHAR2(5), cocuk_sayisi NUMBER(1), kart_alim_tarihi DATE, toplam_puan NUMBER(7), […]

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.