Pandemi Sonrası İş Dünyası

Nisan 2021’de 4 milyon ABD çalışanı işini bıraktı… 2021 sonunda bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri’nde “Büyük İstifa” olarak tanımlanıyor. Birleşik Krallık’ta ve İrlanda’da çalışanların yüzde otuz sekizi(%38) önümüzdeki 6-12 ay içinde işlerinden ayrılmayı planlıyor ve dünya genelinde çalışanların yarısından fazlası bunu düşündüklerini dile getiriyor. Pandemiden sonra, nerede ve ne zaman […]

10 Adımda Veri Bilimini Öğrenin

Veri bilimi yolculuğunuzun nihai yol haritası… YouTube kanalımın (Data Professor) takipçileri tarafından veri bilimine nasıl giriş yapılacağına dair sık sık şu sorular soruluyor: Nasıl Veri Bilimcisi olunur? Veri Bilimcisi olmanın yol haritası nedir? Veri Bilimini öğrenmek için hangi dersleri almalıyım? Bu sebepten bu konuda bir makale yazmanın muhtemelen harika bir fikir olacağını düşündüm. Ve işte […]

Papyon Analizi

Papyon Analizi, risk yönetimi sürecinin önemli unsurlarından biridir. Risk Yönetimi ise olması muhtemel aksi olayların veya durumların tespit edilmesi, analiz edilmesi ve oluşabilecek etkilerin minimize edilmesi ile ilgili çalışmalar bütünüdür. Risk yönetimi firmaların, organizasyonların veya kurumların işleyişinde önemli bir paya sahip olduğu gibi insanların günlük hayatında da farkında olmadan sık sık uyguladığı bir süreçtir. İyi […]

Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)

 Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) GBS; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarındaki girişim ve işyerlerine ait ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerin, ortak standartlar çerçevesinde bir veri tabanında toplanması ve bu verilerin entegrasyonu projesidir. GBS verileri, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yer almamaktadır. GBS verileri hesaplamalarda kullanılan yöntemlerdeki ve veri kapsamındaki […]

FARKLI SEKTÖRLERDE YAPAY ZEKÂ

Sağlık Dünya yapısının değişimiyle hastalık türleri ve iyileşme süreleri de değişiklik gösterebiliyor. Yapay zekâ, hastalıkları öngörmek, tedavi süreçlerine destek olmak, yüksek riskli hasta gruplarını belirlemek için kullanılabiliyor. Makine öğrenimi sayesinde elektrokardiyogram analiz edilerek ani kalp krizi riski belirlenebiliyor. Kullanıcı Deneyimi Müşteri deneyiminde yapay zekânın kullanıldığı endüstri alanlarının başında perakende sektörü geliyor. Seyahat şirketleri de son […]

Samsung Yapay Zekayı Nasıl Kullanıyor?

Samsung 2020’deki Sanal Yapay Zeka (AI) forum konferansında, yapay zeka stratejileri üzerine insan merkezli uzun vadeli bir vizyon belirledi. Amaçları, son kullanıcılar için daha iyi deneyimler sağlayan amaca yönelik uygulamalar geliştirmek ve sunmaktı. Samsung, kopya teknolojilerin peşinden gitmek yerine, daha kendine özgü, diğer markaların sunmadığı deneyimleri sunarken, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun ürünler bulmalarına da […]

Bir Uygulama – Liskov İkame Prensibi | Python

Günümüzde kullanımı oldukça yaygın bir programlama yaklaşımı olan Nesne Yönelimli Programlamada başarılı bir yazılım ortaya çıkarabilmek için bazı temel tasarım prensipleri mevcuttur. Bu prensiplerden biri olan Liskov İkame Prensibine göre taban sınıflar alt sınıflarıyla değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.   “ Liskov İkame Prensibi, Barbara Liskov adında Amerikalı bir bilgisayar uzmanı tarafından geliştirilmiştir. Barbara Liskov Bilgisayar Bilimi […]

Facebook Yapay Zekayı Nasıl Kullanıyor?

Her gün yaklaşık 2,5 milyar kişi Facebook yada Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi Facebook’a ait servislerden birine giriş yapıyor. Kullanıcılar sayfaları kaydırdıkça, mesajlaştıkça, paylaşımları beğendikçe ve tıkladıkça Facebook, reklam verenler için ihtiyacı olan verileri toplamaya devam ediyor. Perde arkasında ise yapay zeka; Facebook’un beğenilerimiz, beğenmediklerimiz, özlemlerimiz ve ilişkilerimiz hakkında topladığı tüm dağınık verileri anlamlandırmasına olanak […]

Tensör Nedir ?

Tüm makine öğrenimi sistemleri, temel veri yapıları olarak tensörleri kullanır. Tensörler bu alanın temelidir; hatta o kadar temeldir ki Google’ın Tensorflow’u tensörlerin adını almıştır. Peki tensör nedir ? Tensörler, vektörlerin ve matrislerin isteğe bağlı sayıda boyuta genelleştirilmesidir. Vektörler 1D tensörleri oluşturmak ve işlemek için kullanılırken matrisler 2D tensörleri oluşturmak ve işlemek için kullanılır. Daha yüksek […]

Finansal Piyasalarda Veri Bilimi

Günümüz ekonomik sisteminin vazgeçilmez unsuru olan finansal piyasalar, yapısı gereği fırsat ve risk kavramlarıyla iç içedir. Yapılan yatırımlardan daha fazla verim almak için fırsat ve risklerin değerlendirilmesi her zaman için önemli bir husus olmuştur.  Bu konuda süregelen atmosfere Veri Biliminin sağlamış olduğu çeşitli yöntemler yeni bir soluk getirebilir mi, merak konusu olmaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezine […]

Ar-Ge’nin Gelişimi

Ar-Ge tek bir seferlik bir ürün ortaya çıkartmaktan çok kurumun yeni ürünler üretmek ya da elindeki ürünü geliştirmek için kurguladığı gelişim sistematiğini anlatır bir kısaltmadır. Bu sistematik kurum kültürünü, işe bakışı ve iş yapış şekillerini kökten değiştirir. Çünkü ar-ge’nin kuruma getirdiği mantalite bir taraftan ürünler ortaya koyarken diğer taraftan daha fazla ürün ya da eldeki […]

DİJİTAL PAZARLAMADA GÜÇLÜ BİR ETKİ – YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ (AI), bir bilgisayarın ya da bir makinenin deneyimlere bağlı hareket ederek insanın düşünme biçimine benzer şekilde görevleri yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Yapay zekâ yaşamın neredeyse her alanında kendini gösteriyor. ‘İnsanlar genellikle yapay zekâyı, evrak işleri ve zamanlama gibi basit görevleri ortadan kaldırmanın yolları açısından düşünürken gerçek şu ki yakında iş dünyasının her yerine […]

Yapay Zeka, IoT ve Büyük Veri ile Arıları Kurtarabilir miyiz?

Yaşamlarımız özünde arılara bağlı… Modern tarım, tamamen arılar gibi tozlayıcı canlıların varlığını sürdürmesine bağlıdır ve bağımlıdır. Aslında, yediğimiz yiyecekler ve soluduğumuz hava da dahil olmak üzere tüm ekosistemimiz bu tozlayıcı canlıların varlığı ile mevcudiyetini koruyabilmektedir. Dünya Arı Projesi’nin kurucusu ve genel başkanı Sabiha Rumani Malik’e göre tozlayıcı canlı nüfusu gidere azalıyor. Ancak, Oracle ile gerçekleştirilen bir iş […]

WOMEN IN TECH

Teknoloji ve internet dünyasının önde gelen kadın girişimci ve yöneticilerle yapılan röportajlar & araştırmalar kadınların yaşadıkları zorlukları ve yaşadıkları zorluklara rağmen geçmişte de şimdide de biçok başarıya ulaştıkları göstermektedir. Elde edilen başarılarılara ve başarıya gidilen yoldaki zorluklara hadi beraber bakalım . Başarılar Yolumuza Işık Olsun ! Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram […]

REGRESYON ANALİZİ

Regresyon , bir bağımlı değişken (genellikle Y ile ifade edilir) ile bir dizi diğer değişken (bağımsız değişkenler -X- olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir ölçümdür. Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişkenin yer aldığı istatiksel modellerde, genellikle neden-sonuç ilişkileri araştırılır. Yani değişkenlerden biri ya da […]

İktisat ve Veri Bilimi

Son zamanlarda çeşitli teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Bu kavramlardan biri olan Veri Bilimi ise günümüzde oldukça popüler bir disiplin. Kısa bir tanım yapmak gerekirse, Veri Bilimi verilerden anlamlı bilgiler elde etmek için matematik, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi alanlardan büyük ölçüde yararlanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Peki, birbirinden farklı birçok […]

Güvende Miyiz? Güvende olmalı mıyız?

GÜVENDE MİYİZ?   Hiç komşunuz sizden internet şifrenizi istedi mi? Eğer isteseydi tepkiniz ne olurdu?   Yoksa alttaki formülü kullanıp mı hareket ederdiniz?   İşin şakası bir yana; sadece bizim bilmemiz gereken bilgileri, daha doğrusu sistemlerin bizi ayırt etmesine yarayacak bilgileri, ne kadar saklayabiliyoruz? Gerçekten, bu bilgileri korumalı mıyız?   Gelin hep beraber mail ve […]

Google Güzel İcat / Google Hacking

Google güzel icat.. Peki Google’ın bizim için çıkardığı sonuçlardan memnun muyuz? Daha doğrusu tam olarak istediğimiz sonuçları alabiliyor muyuz? Google üzerinde yapılan aramaların verdiği sonuçlar çoğu zaman reklam içerikli siteleri barındırıyor ya da karşımıza saçma sapan içerikler çıkartıyor ve bu biraz can sıkıyor çünkü bu zaman kaybından başka hiçbir şeye yaramıyor. Belki de aramamız, Google’ın […]

Metin Madenciliği

Giriş Doğal dil işleme (NLP), bilgisayarların insan dilini anlamasına, yorumlamasına ve manipüle etmesine yardımcı olan bir yapay öğrenme  dalıdır . NLP, insan iletişimi ve bilgisayar anlayışı arasındaki boşluğu doldurma arayışında, bilgisayar bilimi ve hesaplamalı dilbilim dahil olmak üzere birçok disiplinden yararlanır.  NLP yani Doğal Dil İşleme, doğal dillerin kurallı yapısının çözümlenerek anlaşılması veya yeniden üretilmesi […]

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.