Tensör Nedir ?

Tüm makine öğrenimi sistemleri, temel veri yapıları olarak tensörleri kullanır. Tensörler bu alanın temelidir; hatta o kadar temeldir ki Google’ın Tensorflow’u tensörlerin adını almıştır. Peki tensör nedir ? Tensörler, vektörlerin ve matrislerin isteğe bağlı sayıda boyuta genelleştirilmesidir. Vektörler 1D tensörleri oluşturmak ve işlemek için kullanılırken matrisler 2D tensörleri oluşturmak ve işlemek için kullanılır. Daha yüksek […]

3

Finansal Piyasalarda Veri Bilimi

Günümüz ekonomik sisteminin vazgeçilmez unsuru olan finansal piyasalar, yapısı gereği fırsat ve risk kavramlarıyla iç içedir. Yapılan yatırımlardan daha fazla verim almak için fırsat ve risklerin değerlendirilmesi her zaman için önemli bir husus olmuştur.  Bu konuda süregelen atmosfere Veri Biliminin sağlamış olduğu çeşitli yöntemler yeni bir soluk getirebilir mi, merak konusu olmaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezine […]

Ar-Ge’nin Gelişimi

Ar-Ge tek bir seferlik bir ürün ortaya çıkartmaktan çok kurumun yeni ürünler üretmek ya da elindeki ürünü geliştirmek için kurguladığı gelişim sistematiğini anlatır bir kısaltmadır. Bu sistematik kurum kültürünü, işe bakışı ve iş yapış şekillerini kökten değiştirir. Çünkü ar-ge’nin kuruma getirdiği mantalite bir taraftan ürünler ortaya koyarken diğer taraftan daha fazla ürün ya da eldeki […]

1

DİJİTAL PAZARLAMADA GÜÇLÜ BİR ETKİ – YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ (AI), bir bilgisayarın ya da bir makinenin deneyimlere bağlı hareket ederek insanın düşünme biçimine benzer şekilde görevleri yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Yapay zekâ yaşamın neredeyse her alanında kendini gösteriyor. ‘İnsanlar genellikle yapay zekâyı, evrak işleri ve zamanlama gibi basit görevleri ortadan kaldırmanın yolları açısından düşünürken gerçek şu ki yakında iş dünyasının her yerine […]

5

Yapay Zeka, IoT ve Büyük Veri ile Arıları Kurtarabilir miyiz?

Yaşamlarımız özünde arılara bağlı… Modern tarım, tamamen arılar gibi tozlayıcı canlıların varlığını sürdürmesine bağlıdır ve bağımlıdır. Aslında, yediğimiz yiyecekler ve soluduğumuz hava da dahil olmak üzere tüm ekosistemimiz bu tozlayıcı canlıların varlığı ile mevcudiyetini koruyabilmektedir. Dünya Arı Projesi’nin kurucusu ve genel başkanı Sabiha Rumani Malik’e göre tozlayıcı canlı nüfusu gidere azalıyor. Ancak, Oracle ile gerçekleştirilen bir iş […]

1

WOMEN IN TECH

Teknoloji ve internet dünyasının önde gelen kadın girişimci ve yöneticilerle yapılan röportajlar & araştırmalar kadınların yaşadıkları zorlukları ve yaşadıkları zorluklara rağmen geçmişte de şimdide de biçok başarıya ulaştıkları göstermektedir. Elde edilen başarılarılara ve başarıya gidilen yoldaki zorluklara hadi beraber bakalım . Başarılar Yolumuza Işık Olsun ! Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram […]

REGRESYON ANALİZİ

Regresyon , bir bağımlı değişken (genellikle Y ile ifade edilir) ile bir dizi diğer değişken (bağımsız değişkenler -X- olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir ölçümdür. Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişkenin yer aldığı istatiksel modellerde, genellikle neden-sonuç ilişkileri araştırılır. Yani değişkenlerden biri ya da […]

2

İktisat ve Veri Bilimi

Son zamanlarda çeşitli teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Bu kavramlardan biri olan Veri Bilimi ise günümüzde oldukça popüler bir disiplin. Kısa bir tanım yapmak gerekirse, Veri Bilimi verilerden anlamlı bilgiler elde etmek için matematik, bilgisayar bilimi ve istatistik gibi alanlardan büyük ölçüde yararlanan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Peki, birbirinden farklı birçok […]

Güvende Miyiz? Güvende olmalı mıyız?

GÜVENDE MİYİZ?   Hiç komşunuz sizden internet şifrenizi istedi mi? Eğer isteseydi tepkiniz ne olurdu?   Yoksa alttaki formülü kullanıp mı hareket ederdiniz?   İşin şakası bir yana; sadece bizim bilmemiz gereken bilgileri, daha doğrusu sistemlerin bizi ayırt etmesine yarayacak bilgileri, ne kadar saklayabiliyoruz? Gerçekten, bu bilgileri korumalı mıyız?   Gelin hep beraber mail ve […]

2

Google Güzel İcat / Google Hacking

Google güzel icat.. Peki Google’ın bizim için çıkardığı sonuçlardan memnun muyuz? Daha doğrusu tam olarak istediğimiz sonuçları alabiliyor muyuz? Google üzerinde yapılan aramaların verdiği sonuçlar çoğu zaman reklam içerikli siteleri barındırıyor ya da karşımıza saçma sapan içerikler çıkartıyor ve bu biraz can sıkıyor çünkü bu zaman kaybından başka hiçbir şeye yaramıyor. Belki de aramamız, Google’ın […]

Metin Madenciliği

Giriş Doğal dil işleme (NLP), bilgisayarların insan dilini anlamasına, yorumlamasına ve manipüle etmesine yardımcı olan bir yapay öğrenme  dalıdır . NLP, insan iletişimi ve bilgisayar anlayışı arasındaki boşluğu doldurma arayışında, bilgisayar bilimi ve hesaplamalı dilbilim dahil olmak üzere birçok disiplinden yararlanır.  NLP yani Doğal Dil İşleme, doğal dillerin kurallı yapısının çözümlenerek anlaşılması veya yeniden üretilmesi […]

Staj ararken nelere dikkat etmelisiniz

Pandemi dönemi ile birlikte en çok duyduğumuz sıkıntıların başında uygun bir staj yerinin bulunamaması geliyor. Bu dönemde özellikle uzaktan stajların verimsizliği hem stajyerleri hem de şirketleri staj kurumundan uzaklaştırıyor. Peki staj olmadan mı devam edeceğiz? Tabi ki hayır. Fakat bu dönemde staj süreçlerini verimli kılmak için eskisinden daha fazla sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Hem stajyer adayları […]

5

Güçlü (Genel) Yapay Zeka (AI) ve 9 Pratik Örnek

İnsanlar yapay zeka (AI) hakkında konuştuğunda, aslında bir çoğunun farklı AI türlerinin olduğunun farkında olmadığını söyleyebiliriz. Zayıf veya dar AI, bugün söz konusu olan tek AI türüdür. Makineler, herhangi bir insan müdahalesi olmadan insanların sahip olduğu bilişsel yeteneklere sahip olduğunda güçlü veya genel AI türüne geçiş yapmış olacağız. Peki Genel AI türünü öğrenmek ister misiniz? […]

5

Veri Bilimi Anketi Sonuçları 2021

 Giriş Data Science Earth, 2019 yılında üst düzey veri bilimi çözümleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Üyelerinin tamamı gönüllülerden oluşan topluluk, öncelikle veri farkındalığını geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında veri gücünün doğru kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Organizasyonumuzun bir parçası olan Veri Bilimi Anket Ekibi, tüm dünyadaki Veri Bilimcileri hakkında bazı keşifsel içgörüler elde etmek için 2020’de ilk […]

flexdashboard ile Gösterge Panelleri

Flexdashboard’un amacı, R Markdown kullanarak R için etkileşimli gösterge tabloları oluşturmayı kolaylaştırmaktır. R Markdown ile ilgili yazdığım yazıya ulaşmak için tıklayınız. Peki, flexdashboard ile neler yapılabilir ?: Bir grup ilgili veri görselleştirmesini gösterge tablosu olarak yayınlamak için R Markdown kullanabilirsiniz. base, lattice, ızgara grafikler, tablo verileri göstergeler gibi çeşitli htmlwidgetslar için destek sağlar. Satır ve […]

5

Dar (Zayıf) ve Genel (Güçlü) Yapay Zeka (AI) Türleri Arasındaki Fark Nedir?

Temelde üç tür yapay zeka olduğunu biliyor muydunuz? Zayıf veya dar yapay zeka (AI), bugün her gün karşılaştığımız şeydir. Güçlü veya genel yapay zeka (AI), makinelerin insanlar tarafından programlanmadan insanlar gibi düşünebildiği bir sonraki aşamadır. Tabii bi de Süper Yapay Zeka var; ki bu en ileri boyutta ulaşacağımız zeka türüdür. Peki bu noktada, dar ve […]

2

OpenCV – Görüntü İşleme – 2

Açıklama : OpenCV kullanarak geometrik şekiller nasıl çizilir? OpenCV’de Trackbar nasıl kullanılır? OpenCV (Open Source Computer Vision) , bilgisayar görüşü için açık kaynaklı bir kütüphanedir. Yıllardır bu kütüphane, bu disiplinin tüm tutkulu ve uzmanlarının referans noktası olmuştur. Şimdi 4.x sürümünde, bu kitaplığın içinde 2500’den fazla algoritma vardır ve bunlar yıllar içinde optimize edilmiştir. Bu algoritmalar, bir görüntü veya […]

1

Impala Bölüm 15: Sorgu Performansı

Impala, sorgunun nasıl yürütüldüğüne ve darboğazların nerede olduğuna dair kapsamlı bir genel bakış sağlayan bir dizi araç sunar. Sorgunun verimli bir şekilde yürütülüp yürütülmeyeceğini belirlemek için bu araçların çıktısını kullanabilirsiniz. Impala, sorguları analiz etmek için 3 farklı araç kullanılabilir: EXPLAIN, sorguyu fiilen yürütmeden plan fragment’lerini döndürür. SUMMARY, çalışma süresi istatistiklerine üst düzey bir genel bakış […]

Impala Bölüm 14: Impalad Query Coordinator ve Query Executer

Impalad Query Coordinator Query Coordinator, fragment’leri node kullanılabilirliğine ve verinin konumuna göre dağıtır. Her node’un kullanılabilirliği Statestore servisi tarafından iletilir ve verinin konumu ile ilgili bilgiler ise HDFS Name Node’dan gelir. Fragment’ler dağıtıldıktan sonra Query Coordinator, uzak Impala Daemon’larında execute eder. Tek bir fragment başarısız olursa, Coordinator tüm sorguyu iptal eder ve kullanıcıya bir hata […]

2

Impala Bölüm 13: Impalad Query Planner

Impala mimarisini anlatırken Query Planner’dan bahsetmiştik; ama oldukça sığ bir şekilde bahsetmiştik. Bu kısmı anlamak, sorgularınızın nasıl işlediğini ve dolayısıyla Impala’nın çalışma mantığını anlamak açısından önemli. O yüzden bu bölümde biraz daha detaylarına gireceğiz. Query Planner, sorgu ulaştığında öncelikle mantıksal bir plan oluşturur. Oluşturulan bu planın execute edilebilmesi için en iyi duruma getirir ve son […]

Ücretli ve Ücretsiz Eğitimler

Türkiye'nin en büyük veri bilimi topluluğu ile kariyerinizi inşa edin.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.