Biz Kimiz?

Veri Bilim Kitabı Çalışma grubu yaptığı faaliyetlerinde hiç bir şekilde kar amacı gütmeyen tamamen gönüllülük esasıyla çalışan bir Açık Toplum Hareketidir.

Datasciencearth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır.
Datasciencearth öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla;

• Online bir açık kaynak oluşturuyoruz
• Bütünleşik bir Veri Bilim kitabı yazıyoruz
• Mentörlük yapıp , eğitimler düzenliyoruz.
• Şirketlerle birlikte organizasyonlar düzenliyoruz
• Veri Bilim uygulamaları geliştiriyoruz.

Hangi çözümleri sunuyoruz?
Veri Bilim problemlerini çözmeye odaklanmış bir ekibiz. Aklın ve Bilimin önderliğinde her sorunun, yeterli kaynakla çözülebileceğine inanmaktadır.
Ekibin onlarca yıllık birlikte çalışma tecrübesi ve şimdiye kadar ürettikleri yüzlerce çözüm ile Türkiye’de birçok ilkleri başarmıştır.

Ayrıca;

2020 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bir proje Veri Bilim Kitabı. Şu an ağırlıklı olarak sosyal medyada yazdığım yazılardan oluşuyor. Fakat içeriği geliştirip genel bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz.
Kitabın ana hedefleri; “Anlamak” ve “Anlamdırmak”. Bu amaçlar ışığında Veri Bilim, Makine öğrenmesi gibi konulara ilgi duyan herkese ulaşmak istiyoruz.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.