Ar-Ge’nin Gelişimi

Ar-Ge tek bir seferlik bir ürün ortaya çıkartmaktan çok kurumun yeni ürünler üretmek ya da elindeki ürünü geliştirmek için kurguladığı gelişim sistematiğini anlatır bir kısaltmadır. Bu sistematik kurum kültürünü, işe bakışı ve iş yapış şekillerini kökten değiştirir.

Çünkü ar-ge’nin kuruma getirdiği mantalite bir taraftan ürünler ortaya koyarken diğer taraftan daha fazla ürün ya da eldeki ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak altyapıyı da geliştirmeyi amaçlar. Dolayısı ile ar-ge mantalitesi kurumları sürekli gelişen, büyüyen yapılar haline getirir.

Sağlıklı bir ar-ge süreci için ise büyümenin planlanması ile mümkündür. Ve elbette ki bu büyüme planlaması kurum içi olduğu kadar da kurum dışından kuruma dahil edilecek iş gücü, akademik destek, çözüm ortaklıkları ve üretilen bilginin paylaşılmasının da planlanmasını gerektirir.

Geldiğimiz noktada ar-ge kültürü çok etkileşimli ve dışa açık olmak zorundadır bu sebeplerle.

Patent

Ar-Ge merkezlerinde yaptığımız iş kesinlikle özgün/yeni bir yaklaşım ya da çözüm üretmektir. Ve doğal olarak ortaya koyduğumuz özgünlüğün ya da yeniliğin tescil edilmesi çok önemli. Ar-Ge merkezlerinin başarısını ölçmenin bir yoludur patent sayısı.

Araştırma

Özgün ya da yeni bir şeyler ortaya koymak ise bir problem ile başlar. Bu problem elbetteki sokakta da karşımıza çıkabilir ya da geçmiş çalışmalarımızın bizi getirdiği noktada karşılaştığımız bir zorlukta olabilir.

Problem ile karşılaştığımızda öncelikle problemi anlamaya çalışırız. Sonrasında anladığımız kadarını araştırma başlarız: “Nedir?”, “Nasıl çözülür?”, “Kim daha evvel ne yapmış bu konuda?”, “Hangi yaklaşımlar uygulanmış?”, “Çözen var ise nasıl çözmüş?”

Bu öğrenme süreci sonrasında yeni bilgilerimiz ile birlikte problemi anlama sürecine geri döneriz. Bu süreç problemin çözümü için bir kaç farklı yaklaşım geliştirinceye kadar devam eder.

Geliştirme

Ortaya koyduğumuz farklı yaklaşımlar tahmini olarak basitten zora doğru sıralanır ve en basit olanını deneyerek başlarız.

Geliştirme süreci içerisinde elde ettiğimiz sonuçlar bizi yeniden Araştırma sürecine geri döndürür. Bu geri dönüşün temel sebebi fikren ortaya koyduğumuz çözümün realitede uygulanması ile ilgili sıkıntılardan kaynaklanır ve sürecin en önemli parçasıdır.

Geliştirme süreci karşılaşılan problemlerin araştırılarak çözülmesi ile devam eder. En kolay olarak farzettiğimiz yöntem işe yarıyor ve patent için yeterli ise bu yöntem ile devam edilir. Fakat unutmamak gerekir ki; daha zor olduğunu düşündüğümüz yaklaşımlara sonra geri döneceğizdir.

Ürün

Bir problemi ele aldık. Onu araştırdık ve çözdük. Şimdi artık elimizdekini ihtiyacımızı karşılayacak bir ürüne dönüştürme vaktidir.

Bu kadar yaptığımız çalışma ve harcadığımız paranın kuruma geri dönmesi ve elbette büyüyen ar-ge faaliyetlerimizi finanse etmemiz için gerekli parayı toplamamızın tek yolu budur. Dolayısı ile bu sürecinde bu konuda uzmanlığı olan personellerle ve genelde dışarıdan alınacak profesyonel bir destek ile yürütülmesi makul olacaktır.

Akademi

Akademi bu hızlıca üzerinden geçtiğimiz sürecin neredeyse her yerinde var olmak zorundadır. Ya da biz akademinin içerisinde var olmalıyızdır.

Bu yazı serisinin ilerleyen bölümlerinde bu başlığı detaylıca irdeleyeceğim elbette.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.