Data Science for The Earth

Türkiye'nin En Büyük Veri Bilimi Topluluğu.

Aramıza katılın!

.

Datasciencearth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Datasciencearth öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla;

• Online bir açık kaynak oluşturuyoruz
• Mentörlük yapıp , eğitimler düzenliyoruz.
• Şirketlerle birlikte organizasyonlar düzenliyoruz
• Veri Bilimi uygulamaları geliştiriyoruz.

ML Scope

Hizmetlerimiz

-Görüntü İşleme
-Metin İşleme
-Müşteri Analizleri
-Satış-Stok Tahminleri
-Enerji Verimliliği
-Sosyal Medya Analizleri
-Bilimsel Programlama

Gruplarımız

Son İçerikler

5

Güçlü (Genel) Yapay Zeka (AI) ve 9 Pratik Örnek

İnsanlar yapay zeka (AI) hakkında konuştuğunda, aslında bir çoğunun farklı AI türlerinin olduğunun farkında olmadığını söyleyebiliriz. Zayıf veya dar AI, bugün söz konusu olan tek AI türüdür. Makineler, herhangi bir insan müdahalesi olmadan insanların sahip olduğu bilişsel yeteneklere sahip olduğunda güçlü veya genel AI türüne geçiş yapmış olacağız. Peki Genel AI türünü öğrenmek ister misiniz? […]

Stratejik Planlama ve Veri Yönetimi

Günümüzde hemen hemen hayatın her alanında “Stratejik Planlama” kavramını çok duymaya başladık. İki kelimeden oluşan bu önemli kavram hakkında yazılmış binlerce makale var. “Strateji” ve “Planlama” aslında birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları. Strateji olmadan planlama yapmanın ya da planlama olmadan strateji geliştirmenin eksik olacağı bir gerçektir. Bir amaç ile ilgili hedefe ulaşabilmek için strateji geliştirilmesi […]

5

Veri Bilimi Anketi Sonuçları 2021

 Giriş Data Science Earth, 2019 yılında üst düzey veri bilimi çözümleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Üyelerinin tamamı gönüllülerden oluşan topluluk, öncelikle veri farkındalığını geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında veri gücünün doğru kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Organizasyonumuzun bir parçası olan Veri Bilimi Anket Ekibi, tüm dünyadaki Veri Bilimcileri hakkında bazı keşifsel içgörüler elde etmek için 2020’de ilk […]

4

Discord’a Uzak Kalanlar İçin; Discord’u Tanıyalım..

İçerik 1.Discord’u ve Mantığını Kavramak 1.1 Discord’un Amacı Neydi? 1.2 Discord’un Global Başarısı 1.3 Discord’un Politikası 1.4 Discord’un Kitlelerle Etkileşimi 2.Discord’un Teknik Altyapısını Kavramak 2.1 Discord’un Topluluk Tarafından Geliştirilmeye Açık Yapısı 2.2 Discord’un Açık Yapısından Kaynaklanan Tehlikeler 2.3 Discord API Nedir? 3.Örneklerle Discord Sunucusu Kavramı 3.1 Sunucular mı? 3.2 Sunucuların Özelleştirilebilen Yapısı ve Rol Kavramı […]

1

Endüstri 4.0 ve İtici Gücü Endüstriyel Yapay Zeka

Yaklaşık on yıl önce imalat sektöründe yıkıcı bir değişim ihtiyacı ortaya çıktı. Bu değişim müşterilerin bireysel tercihlerini, daha kısa zaman ve daha uygun maliyetli bir şekilde karşılama ihtiyacından kaynaklandı. İlk olarak 2011’de Almanya’da Endüstri 4.0 vizyonunu tetikledi. Aynı zamanda; ABD, Çin, Hollanda gibi diğer ülkelerde de benzer girişimler geliştirildi. Başlangıçta Endüstri 4.0’ın ana hedefleri; üretim […]

flexdashboard ile Gösterge Panelleri

Flexdashboard’un amacı, R Markdown kullanarak R için etkileşimli gösterge tabloları oluşturmayı kolaylaştırmaktır. R Markdown ile ilgili yazdığım yazıya ulaşmak için tıklayınız. Peki, flexdashboard ile neler yapılabilir ?: Bir grup ilgili veri görselleştirmesini gösterge tablosu olarak yayınlamak için R Markdown kullanabilirsiniz. base, lattice, ızgara grafikler, tablo verileri göstergeler gibi çeşitli htmlwidgetslar için destek sağlar. Satır ve […]

Patreon

üzerinden bize destek olabilirsiniz!

.

Birlikten kuvvet doğar! Sizde #patreon üzerinden bizim yanımızda olabilirsiniz. Yaptığımız gönüllü çalışmaları arttırmak için bize destek olun.

Ücretli ve Ücretsiz Eğitimler

Türkiye'nin en büyük veri bilimi topluluğu ile kariyerinizi inşa edin.

Data Science Earth

Data Science Earth ekibi, üst düzey Veri Bilim çözümleri üretmek amacı ile toplanmış akademisyenler ve uzmanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak veri bilincini geliştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında verinin gücünün doğru kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sponsor

QuestionPro 35 farklı soru seçim özelliği ile anket çalışmalarımıza güç katmaktadır.